Politică Publică

Proiectul de Politică Publică

Propunerea de politică publică

Principalul rezultat al proiectului a fost elaborarea unei politici publice privind crearea unui sistem modern, universal și nediscriminatoriu de combatere a muncii nedeclarate și concurenței neloiale în sectorul de construcții din România.

Experții au lucrat la dezvoltarea propunerii de politică publică în conformitate cu cadrul legal din România, cu confirmarea implicării directe a partenerilor sociali și prin dialog cu actorii cheie din domeniu.

Propunerea de politică publică a fost fundamentată pe un studiu comparativ privind utilizarea cardurilor de identitate în mai multe țări europene (soluții, efecte, costuri) și pe o cercetare mai profundă privind piața muncii din industria de construcții din România.

Pe baza celor două studii elaborate, experții au făcut propuneri privind opțiunile de implementare a schemei de card social de identitate, alături de argumentele teoretice, practice și financiare pe baza cărora autoritățile publice vor putea elabora cadrul normativ necesar introducerii acestui instrument pe piața muncii din construcții.

Argumentele pentru inițierea propunerii de politică publică se constituie în răspunsuri la principalele întrebări:

 • Care este problema ce necesită acțiunea guvernamentală?
 • Care sunt cauzele și efectele problemei?
 • Care sunt datelor statistice ce susțin definirea problemei?
 • Ce grupuri sunt afectate și în ce măsură?
 • Ce implicații ar putea avea lipsa de acțiune guvernamentală în domeniu?

Fiecare opțiune de soluționare a problemei identificate prezintă în detaliu următoarele elemente:

 • caracteristicile tehnice ale soluției propuse
 • emitent
 • informații colectate/stocate
 • metodologia de implementare
 • instituții cu acces la date
 • instituțiile responsabile de evaluare și control
 • grupuri țintă
 • o analiză a costurilor și impactului bugetar.

Pentru fiecare din opțiunile descrise (minim 3, inclusiv scenariul de referință) au fost evaluare următoarele tipuri de impact:

 • impact economic și asupra mediului de afaceri (la nivel macroeconomic, asupra investițiilor publice, asupra mediului concurențial și în domeniul ajutoarelor de stat, asupra mediului de afaceri, asupra întreprinderilor mici și mijlocii, asupra serviciilor publice furnizate de instituțiile administrației, cuantumul beneficiilor economice, cuantumul costurilor economice)
 • impact bugetar și financiar (costuri și venituri generate de propunere asupra bugetului de stat și bugetelor locale, precum și impactul rezultat)
 • impact social (asupra grupurilor țintă identificate, asupra grupurilor vulnerabile, asupra serviciilor sociale)
 • impact asupra mediului înconjurător (asupra utilizării resurselor naturale, asupra speciilor protejate/habitatelor naturale/ariilor protejate/peisajelor, asupra calității mediului).

Rapoarte de progres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sesiuni de consultare publică: 1, 2, 3, 4

Mergi sus
Translate »
ro_RORomanian