ParteneriPrezentare Proiect

Federația Patronatelor Societăților din Construcţii

FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) este o organizație patronală fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică, înființată conform Legii patronatelor nr 356/ 2001.

FPSC are ca scop asigurarea reprezentării unitare a societăților din construcții, susținerea și apărarea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor săi în relație cu terți, promovarea concurenței loiale și responsabilității sociale, îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil, realizarea de schimburi de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale, promovarea concurenței loiale, a imaginii constructorilor și rolului lor în societate.

FPSC a luat ființă în 2017, fiind constituită din 2 patronate (PSC și PPTT). În prezent numărul patronatelor membre a crescut, componența actuală fiind următoarea:

  • Patronatul Societăților din Construcții – PSC
  • Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă – PPTT
  • Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice – UNRMI
  • Asociația Română a Distribuitorilor de Metale – ARDIMET
  • Patronatul Drumarilor din România – PDR

FPSC este organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate ”Construcții Civile și Industriale” , dar și pentru sectorul ”Industria sticlei și a ceramicii fine. Industria materialelor de construcții – fabricarea altor produse din minerale nemetalice”.

Activitatea FPSC, evenimentele pe care le organizăm, dialogul cu instituțiile statului și parteneri naționali și internaționali, ca și numeroasele proiecte și amendamente legislative depuse de federația noastră au făcut ca  Federația Patronatelor Societăților din Construcţii să fie o organizație recunoscută și apreciată pentru eforturile depuse în interesul breslei.

În plan național, FPSC este membră a Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) și, implicit, al Alianței Confederațiilor Patronale din România, iar în plan european este, prin intermediul PSC, membră în consiliul director al Build Europe, iar prin PPTT este reprezentat în Comitetul European pentru Standardizare.

Acceseaza FPSC

Mergi sus
Translate »
ro_RORomanian