Prezentare Proiect – „ID CARDS – Muncă decentă în sectorul construcții”

Titlul proiect: „ID CARDS for Decent Work in the Construction Industry/ID CARDS pentru muncă decentă în sectorul de construcții”, cod proiect:PA05/2020/510946

Promotor de proiect: Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA

Partener 1: Federația Patronatelor Societăților din Construcții

Partener 2: Fellesforbundet, Norvegia

Perioada de implementare: 01.02.2021-30.04.2022

Buget: 208.730 EUR, din care valoarea nerambursabilă este 187.000 EUR

Obiectivul general:

 • Elaborarea unei politici publice ce urmărește crearea unui sistem modern, universal și nediscriminatoriu de combatere a muncii nedeclarate și concurenței neloiale în sectorul de construcții din România

Obiective specifice:

 • Analiza și evaluarea efectelor la nivel european, inclusiv Norvegia, a unui card social pentru lucrătorii angajați în sectorul de construcții ca instrument de promovare a unei agende privind munca decentă și în direcția luptei împotriva dumping-ului social.
 • Dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre partenerii sociali în sectorul de construcții din România și Norvegia și facilitarea transferului de bune practici.
 • Dezvoltarea unei propuneri de politică publică în conformitate cu cadrul legal din România, cu confirmarea implicării directe a partenerilor sociali și prin dialog cu actorii cheie din domeniu.
 • Promovarea unei agende privind munca decentă în rândul partenerilor sociali (sindicate și patronate) din industria construcțiilor.

Elemente de valoare adăugată realizate prin activitățile proiectului:

 • Îmbunătățirea cooperării și a dialogului social
 • Sprijinirea implementării unei agende privind munca decentă și condiții de muncă decente
 • Îmbunătățirea colaborării între beneficiar și părțile interesate implicate în proiect
 • Derularea de campanii de conștientizare și informare a partenerilor sociali din industria de construcții
 • Sesiuni de instruire/formare pentru persoane cheie din sindicate și patronate din industria de construcții din România, angajați și angajatori, dar și pentru reprezentanți ai instituțiilor și administrației publice, pentru internalizarea elementelor definitorii ale agendei privind munca decentă
 • Schimb de bune practici între partenerii sociali din Norvegia și din România
 • Dezvoltarea unei propuneri de politică publică ce vizează introducerea unui card social pentru lucrătorii din industria de construcții din România
 • Înaintarea propunerii de politică publică autorităților competente în domeniu din România

Grupul țintă pentru sesiunile de formare și consultare:

 • membrii ai sindicatelor și patronatelor din sectorul de construcții (inclusiv materiale de construcții, producție, comercializare, servicii asociate)
 • angajați, angajatori și antreprenori, manageri resurse umane din sectorul de construcții (inclusiv materiale de construcții, producție, comercializare, servicii asociate)
 • membrii ai sectorului de învățământ și de cercetare: cadre didactice, cercetători
 • reprezentanți ai administrației publice, oficiali publici

Perioadă de desfășurare a activității de informare, selecție și recrutare a grupului țintă: 01.08-31.12.2021.

Perioadă de desfășurare a sesiunilor de formare: 01.09-31.12.2021.

Perioadă de desfășurare a sesiunilor de consultări: 01.02-29.04.2022

Mergi sus
Translate »
ro_RORomanian