Munca decentă

Munca decentă ca provocare a sec. XXI – suport de curs

Din cauza faptului că fenomenul muncii informale este extrem de răspândit în sectorul de construcții, agenda muncii decente este puțin luată în serios. Pentru realizarea activităților specifice în proiect, sunt necesare și o serie de acțiuni complementare care trebuie întreprinse în scopul promovării, conștientizării și sensibilizării părților interesate din industrie, la nivel decizional și nu numai.

Organizația Internațională a Muncii poartă meritul inițierii și dezvoltării conceptului de muncă decentă la nivel global prin numeroasele studii, rapoarte, rezoluții, programe propuse pentru a fi implementate la nivel național. Ideea de muncă decentă a fost anunțată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii, fiind definită ca:

„Munca decentă înseamnă muncă productivă, cu drepturile respectate ale lucrătorilor, ce oferă venituri adecvate și protecție socială. Înseamnă muncă suficientă, în sensul că toată lumea beneficiază complet și liber de oportunități de a își câștiga existența și a genera venituri. Aderarea la principiile muncii decente înseamnă noi perspective de dezvoltare economică și socială, noi oportunități în care ocuparea forței de muncă, veniturile și protecția socială pot fi realizate fără a compromite drepturile muncii și standardele sociale.”

Munca decentă joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea economică și socială, reprezentând baza pentru bunăstarea angajaților, realizarea potențialului și recunoașterea muncii prestate și a competențelor angajaților pentru atingerea unor standarde înalte de calitate sociale. Deși politicile de liberalizare economică au modificat relația dintre stat, muncă și mediul de afaceri, rezultatele economice sunt din în ce mai mult influențate de acțiunile pieței muncii, creând riscuri și beneficii asimetrice pentru forța de muncă.

Conceptul de muncă decentă poate fi considerat ca obiectiv interconectat pe cele trei paliere, politic, economic și social, deoarece combină eforturile autorităților publice, partenerilor sociali, organismele reprezentative ale societății civile pentru a asigura progresul economic și social prin calitatea ocupării forței de muncă. Munca decentă include și un set de componente, niveluri, entități, instituții, norme, indicatori, caracteristici care formează baza teoretică în determinarea progresului de pe piața muncii, dar și a dezvoltării mecanismelor pentru a asigura munca decentă la diferite niveluri prin implementarea obiectivelor și a principiilor muncii decente așa cum arată în momentul de față în Agenda 2030 prin Obiectivele de Dezvoltare Durabile dezvoltate de Organizația Internațională a Muncii.

La data de 25 septembrie 2015, cele 193 de state membre ale ONU au adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Central Agendei 2030 se regăsesc Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), un set de 17 obiective principale și 169 de obiective secundare avute în vedere ca șablon pentru a informa și ghida la nivel global elaborarea de politici până în anul 2030.

ODD 8. Muncă decentă și creștere economică se referă la promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți. Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii economice de aspectele negative de mediu; În plus, ea pune accent și pe aspectele sociale.

ODD 8 s-a construit pe agenda Organizației Internaționale a Muncii, cu cele patru standarde de bază ale sale: eliminarea muncii forțate, eliminarea muncii copiilor, discriminare la locul de muncă, libertatea de a forma sindicat și de a negocia colectiv. Astfel, ODD 8 are mai multe obiective:

  • 8.1. Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate cu situația națională și, în special, creșterea Produsului Intern Brut cu cel puțin 7 la sută pe an în țările cel mai puțin dezvoltate.
  • 8.2. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă.
  • 8.3. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare.
  • 8.4. Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor globale pentru consum și productie, și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului, în conformitate cu Cadrul pentru 10 ani al programelor privind consumul și producția durabilă, în frunte cu țările dezvoltate.
  • 8.5. Până în 2030, angajarea completă și productivă și muncă decentă pentru toate femeile și toti bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală.
  • 8.6. Până în 2020, reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare.
  • 8.7. Măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, eliminarea sclaviei moderne și a traficului de ființe umane, și asigurarea interzicerii și eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, inclusiv recrutarea și utilizarea copiilor soldați, iar până în 2025, eliminarea muncii copiilor în toate formele sale.
  • 8.8. Protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți, în special femeile migrante, și cei în locuri de muncă precare.
  • 8.9. Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea unui turism durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale.
  • 8.10. Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.
Mergi sus
Translate »
ro_RORomanian