Noutăți

Cardul lucrătorului în construcții – Propunerea de politică publică este aproape finalizată

Consultările publice au reprezentat una dintre cele mai importante etape ale realizării propunerii de politică publică, obiectivul fiind acela de a genera un dialog extins cu toate părțile interesate.  Recomandările propuse în urma consultărilor vor fi analizate și incluse în propunerea de politică publică, care va conține: metodologie de implementare, instituții responsabile de evaluare și control, precum și o analiză a costurilor și impactul asupra bugetului național. Scopul consultărilor publice a fost acela de a răspunde următoarelor întrebări generale:

 • De ce este oportună introducerea unui card al lucrătorului în construcții în România?
 • Care sunt elementele de bună practică dezvoltate la nivel european?
 • Care este propunerea echipei de experți pentru România?
 • Propunerea echipei de experți este eficace (își atinge obiectivele)?
 • Propunerea echipei de experți este eficientă (raportul dintre costuri și beneficii)?
 • Propunerea echipei de experți este relevantă (răspunde nevoilor părților interesate)?
 • Propunerea echipei de experți este coerentă (în ce măsură se conjugă cu alte acțiuni)?
 • Propunerea echipei de experți aduce valoare adăugată?

La dezbaterile din cadrul celor 4 sesiuni de consultare publică au participat, alături de reprezentanții firmelor și partenerilor sociali implicați în dezvoltarea propunerii de politică publică: FGS Familia și FPSC, reprezentanți ai:

 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • Agenția Națională pentru Achiziții Publice
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • Asociația Inginerilor de Instalații din România
 • Asociația pentru SSM
 • Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții
 • Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi
 • Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor
 • Blocul Național Sindical
 • Camera de Comerț și Industrie Prahova
 • Casa de Meserii a Constructorilor
 • Casa Socială a Constructorilor
 • Comisia de Muncă din Camera Deputaților
 • Comitetul Sectorial în Construcții
 • Consiliul Consultanților Fiscali
 • Consiliul Național al IMM-urilor din România
 • Inca-Fillea-Flai CGIL Romania
 • Inspecția Muncii
 • Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 • Patronatul Producătorilor de Tâmplârie Termoizolantă
 • Patronatul Societăților din Construcții
 • Uniunea Generală a Industriașilor din România
 • Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii
 • Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice
 • Firme de construcții

Ultima sesiune din calendarul consultărilor publice a avut loc joi, 24 martie, în sala „Ametist” din incinta hotelului „Marshal Garden”. Întâlnirea a fost organizată pe un format diferit, mult mai aplicat, scopul find acela de răspunde cât mai concret la o serie de întrebări relevante:

 • Cine ar trebui să gestioneze schema de card?
 • Cine ar trebui să emită și să asigure mentenanța acestora?
 • Cine ar trebui să plătească pentru emiterea cardurilor?
 • Care ar trebui să fie părțile implicate și responsabile de implementarea cardurilor?
 • Care este grupul țintă vizat?
 • Cine ar trebui să verifice existența cardurilor pe un șantier?
 • Cine ar trebui să aibă acces la informațiile stocate pe card?
 • Ce elemente din experiența și formarea lucrătorului ar trebui incluse?

Printre obiectivele proiectului nu se regăsește și abordarea ultimului pas necesar, care se referă la dezvoltarea propunerii de politică publică prin prezentarea măsurilor postadoptare, ce cuprind informații privind actele normative ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de politică publică, măsurile necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică publică și termenele estimate pentru aprobarea lor, alături de descrierea modalității de monitorizare și evaluare a implementării de politică publică. Această etapă va fi responsabilitatea partenerilor sociali.

Proiectul, inițiat de FGS Familia în parteneriat cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții și Fellesforbundet, Norvegia și susținut de guvernul norvegian prin intermediul Granturilor Norvegiene 2014 – 2021 în cadrul Programului „Dialog Social – Muncă Decentă” vizează elaborarea unei politici publice pentru crearea unui sistem nediscriminatoriu de combatere a muncii nedeclarate în sectorul de construcții din România printr-un card social pentru lucrătorii angajați, ca instrument de promovare a unei agende privind munca decentă și lupta împotriva dumping-ului social.

Cele mai importante rezultate ale proiectului le puteți afla aici.

Related Articles

Mergi sus
Translate »
ro_RORomanian